Allmän

Testas Ka’Chava av tredje part?

Ka’Chava följer gällande riktlinjer för god tillverkningspraxis – som ger ett system med processer, rutiner och dokumentation för att säkerställa att en produkt har identiteten, styrkan, sammansättningen, kvaliteten och renheten som anges på etiketten.

För att göra det är Ka’Chava tillverkat i en toppmodern anläggning på läkemedelstillverkningsnivå, långt över vad som krävs enligt kvalitetsstandard. Produktionen av varje Ka’ Chava följer en rigorös och repeterbar process sammanflätat med kvalitetskontroller som fysiska, kemiska och mikrobiologiska tester som utförs av heltidskemister för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Ett tredje parts laboratorium används när det krävs verifiering och validering.

Var denna artikel till hjälp?
105 av 254 tyckte detta var till hjälp

Need Help?

Get in touch

Support Times - 9am to 9pm EST